OMD jest częścią OMD Worldwide – największej sieci domów mediowych na świecie. Jest to dom mediowy, specjalizujemy się w tworzeniu strategii komunikacji marketingowej w mediach. Firma postanowiła wprowadzić nową identyfikację wizualną swojej marki. 

Zmiana została zaprezentowana dzisiaj czyli 23 kwietnia. Ma ona symbolizować nowy kierunek działalności spółki. Hasłem przewodnim jest tutaj „Always in motion” (z ang. Zawsze w ruchu). Idąc za przesłaniem tego hasła, OMD wprowadziło pięć wariantów logotypu, które mają być używane wymiennie, przez co obrazują ruch. W logotypie zastosowano tzn. złoty podział, dzięki czemu zachowano świetną proporcję. Nowa identyfikacja ma symbolizować to, co znajduje się w „sercu marki” OMD: umiejętność identyfikowania i dynamicznego dostosowywania się do zmieniającej się rzeczywistości. Zmiana ta ma charakter międzynarodowy, nowy logotyp występuję nie tylko w polskiej filii, ale ma reprezentować markę na całym świecie.

Zawsze rozumiałem potrzebę zmian i starałem się przewidzieć kierunek w jakim podąży rynek. Innowacja napędza moją wizję firmy i definiuje styl pracy zespołów OMD, którzy w codziennej pracy szukają sposobów jej implementacji. Nowe logo oddaje ideały firmy, którym pozostaję wierny od lat – mówi Jakub Bierzyński, CEO i założyciel powstałej w 1993 roku marki OMD.