Firma PRESS-GLAS powstała w grudniu 1991 roku i przyjęła formę polsko-szwedzkiej spółki joint venture. Stawiając na nowoczesne rozwiązania technologiczne, firma, w krótkim czasie stała się najnowocześniejszym zakładem produkującym szyby zespolone w Polsce i jednym z nowocześniejszych w Europie. 

Aby ukazać nowoczesność i szybki rozwój, Press-Glas postanowiła odświeżyć swój wizerunek, poprzez stworzenie zupełnie nowej identyfikacji wizualnej w skład której wchodziło nowe logo i strona internetowa.

Ważną zmianą jest wprowadzenie silnego claimu: „Leading in Europe”.

Naszym celem było i jest to, aby budować zwiększoną konkurencyjność i, co za tym idzie, siłę naszych odbiorców. Dzięki nim możemy dziś powiedzieć o sobie „europejski lider”. Każdy z naszych klientów ma w tym swój udział. Hasło Leading in Europe i nowe logo jest więc dedykowane również naszym kontrahentom  i ma budować także ich wizerunek, dzięki korzyściom jakie odnoszą ze współpracy z liderem.

Logotyp doczekał się dużych zmian. Przede wszystkim zdecydowano zmienić słowo „glas” (z j. szwedzkiego) na angielskie „glass”, chociaż na oficjalnej stronie – z niewiadomego powodu – widać że używa się nazw „Press-Glas” oraz „Press Glass” naprzemiennie. W poprzednim logotypie użyto ciekawego i oryginalnego kroju, jednak nie do końca czytelnego (zwłaszcza litera P oraz r), tłem zaś były równoległoboki symbolizujące szyby. W nowym logo zrezygnowano z szyb, wyodrębniono podpis który teraz brzmi „Press Glass Leading in Europe”, zapisano go krojem bezszeryfowym a barwy lekko stonowano. Sam znak nawiązuje prawdopodobnie do techniki produkcji szyb.

 

Poniżej zobaczyć możecie wideo opisujące rebranding firmy:

Adres strony internetowej firmy: Press Glass.