Identyfikacja wizualna

Branding to proces tworzenia unikalnej tożsamości firmy. Można go podzielić na dwa główne elementy:

  • Tożsamość marki - ogólna estetyka lub wrażenie wizualne marki;
  • Świadomość marki - poziom rozpoznawalności lub znajomości marki wśród odbiorców docelowych.

Celem identyfikacji wizualnej jest stworzenie rozpoznawalnej, zapadającej w pamięć i spójnej marki, która będzie oddziaływać na klientów, inwestorów, pracowników i innych interesariuszy. Istnieje wiele różnych sposobów tworzenia marki, w tym tworzenie logo, tagline, schematu kolorów, kroju pisma, projektu opakowania itp. Ważne jest, aby te elementy współpracowały ze sobą jako część spójnego doświadczenia marki, aby zbudować zaufanie i zwiększyć świadomość wśród docelowych odbiorców.